Wellnessmässan

För mer välmående i vardagen

En HLR-utbildning i Stockholm ger dig viktig kunskap

Det finns ett stort behov av att kunna ge HLR och första hjälpen. En HLR-utbildning i Stockholm ger dig rätt kunskap för att ingripa vid ett akut hjärtstopp.

Du vet aldrig i förväg när det händer att en person plötsligt drabbas av ett akut hjärtstopp. Olyckor och akuta sjukdomsfall sker dagligen runt om i hela landet och någon gång kan det ske i närheten av dig. Du kanske måste ingripa och ge första hjälpen eller HLR (hjärt- och lungräddning) om du är först på plats.

Vet du hur du ska göra i ett sådant läge? Det är många som gärna vill hjälpa till, men som tyvärr inte har en aning om hur de ska agera. Om du går en HLR-utbildning kan du rädda liv och känna dig trygg med att du alltid vet hur du ska agera i en nödsituation.

En HLR-utbildning ger dig trygghet att ingripa

När en person är i behov av första hjälpen eller HLR är det viktigt att agera snabbt. Det du ska göra är naturligtvis att ringa SOS Alarm. Men det kan dröja innan hjälpen kommer på plats och under tiden så måste rätt hjälp ges. Personen som är i nödläge kan annars avlida innan ambulansen har hunnit fram.

HLR-utbildning i Stockholm hålls av erfarna och välutbildade instruktörer. Det finns några olika utbildningar som du kan gå. Det finns till exempel kurser som har inriktning mot barn. En sådan kurs kan vara lämplig för dig om du arbetar med barn.

Relaterade inlägg