Wellnessmässan

För mer välmående i vardagen

Minskad skaderisk med bättre sportgolv

Oavsett vilken idrott det handlar om så utövas den för ett syfte som för de allra flesta ligger i att man mår bättre. Både rent fysiskt och mentalt. Att tömma sig, fokusera fullt ut på en timmes hårt jobb, svettas och belönas genom att känna endorfiner rusa genom kroppen ger energi och bidrar till både en bättre hälsa och en bättre chans att möta alla vardagliga utmaningar. Även om det handlar om ren motionärsnivå så ger träning det där lilla extra som kan leda till att man får en bättre koncentrationsförmåga, mer energi och färre sjukdomar.

Dock: ett idrottande innebär även att man anstränger sig och exempelvis hoppar, springer, lyfter eller utför någon typ av rörelse som kan leda till skada. Det tillhör tyvärr avtalet man skriver – man utsätter sig för vissa risker; särskilt om det handlar om fysiska idrotter i lag. Men, vad är alternativet?

Att idrotta är på det stora hela en nödvändighet; speciellt idag så många av oss sitter stilla under en större del av våra arbetsdagar. Däremot så behöver man inte utsätta sig själv för onödiga risker. Med detta menar vi inte primärt att man ska ta det lugnare och fega ur – vi menar att man ska välja lokal med omsorg. En tydligt bidragande orsak till många skador handlar om golvet man utövar idrotten på.

Moderna sportgolv passar fler idrotter

Många sportgolv är inte anpassade för de idrotter som bokas in i lokalen. Det är ett problem. Jämför man basket med badminton så handlar det om två helt olika sporter – med olika typer av förflyttningar och således så måste också det sportgolv som används fungera för respektive idrott.

Att spela badminton på ett sportgolv för basket – som kan vara av träparkett – skulle kunna öka risken för halkolyckor och som skulle kunna leda till att exempelvis en snabb förflyttning kan skada ett knä. Samma sak gäller det motsatta scenariot: hur studsar en basketboll på ett sportgolv anpassat för badminton?

Häri ligger en stor utmaning för våra svenska kommuner och idrottsföreningar. Att lägga in ett sportgolv för alla idrotter kan leda till skador. Naturligtvis: det är en kostnadsfråga också. Man kan inte lägga in sportgolv som passar alla; men man ska dock veta att det finns golv som passar de flesta.

Oavsett – ett modernt sportgolv är idag betydligt skonsammare än gårdagens modeller. Idag så ligger det tyvärr kvar golv från 80-90-talet i många skolsalar och idrottshallar. Hur tror ni att dessa fungerar och hur mår barnens kroppar efter en gymnastiklektion? Där måste man ta krafttag och kräva byten av golv. Man ska inte riskera att skadas som en följd av att golvet är för nött, för gammalt och för slitet.

Relaterade inlägg